Asit Yağmurlarının Oluşumu, Asit Yağmurları Nasıl Oluşur?

Elektrik santrallerinin, taşıtlardan çıkan egzoz dumanlarının, bilinçsiz kullanılan gübrenin asit yağmurlarına neden olabileceğini düşündünüz mü? Saf su nötr olduğu hâlde yağmur suyu az da olsa neden asidiktir? Saf suyun pH değeri 7, yağmur suyunun pH değeri yaklaşık 5,6ʼdır. Bu değer bize yağmur suyunun az da olsa asidik özellikte olduğunu gösterir. Yağmur suyunun asitliğine neden olan … Devamını oku…

Asit ve Bazların Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Meyve sebze gibi gıda maddelerinin birçoğu asit ve baz içerir. Asit ve bazlar günlük hayatta yenilen gıdaların sindirilmesinden alınan ilaçlara hatta temizlik malzemelerine kadar birçok yerde kullanılır. Örneğin asitler vücuda C vitamini (askorbik asit) alınmasında, otomobillerin çalıştırılmasında, hazır gıdaların raf ömrünün uzatılmasında etkilidir. Benzer şekilde temizlik maddelerinde kullanılan bazlar olmadan kıyafetlerdeki inatçı lekeler çıkarılamaz, mutfak … Devamını oku…

Asitlerle Çalışırken Nelere Dikkat Edilmelidir? Asitle Çalışırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Asitler tepkimelerinde ısı açığa çıkarma özellikleri nedeniyle dikkatli çalışılması gereken maddelerdendir. Tepkimeler sırasında bulundukları kabın cinsine göre kap eriyebilir veya parçalanabilir. Asit çözeltileri hazırlanırken asit üzerine su eklenmez. Derişik asit üzerine az miktarda su eklendiğinde tepkime sonucu açığa çıkan ısı az miktardaki suyu buharlaştırırken asidin etrafa sıçramasına da neden olur. Asidin üzerine su eklenmeye devam … Devamını oku…

Asit ve Bazların Metallerle Etkileşimi

Vücuttaki protezlerde platin kullanılırken alüminyum veya çinko gibi başka bir metal kullanılmaz. Alüminyum veya çinko asidik ve bazik vücut sıvılarıyla kolayca tepkime vermesine rağmen, platin soy metal olduğu için vücut sıvıları ile tepkime vermez. Metallerin asitlerle verdiği tepkimeler metalin özelliğine bağlıdır. Örneğin altın hiçbir asitle tepkime vermezken 1A ve 2A grubunda bulunan aktif metaller tüm … Devamını oku…

Günlük Hayatta Asit – Baz Tepkimeleri

Günlük hayatta birçok asit-baz tepkimesi gerçekleşebilir. Toprağa kireç dökülmesinde, zeytinyağı üretiminde, diş macunu kullanımında ve kekin kabarmasında asit-baz tepkimesi gerçekleşir.   Asitli topraklarda bazı bitkiler iyi gelişemediği için toprağa bazik olan kireç taşı (CaCO3), sönmemiş kireç (CaO), odun külü eklenerek toprağın pH değeri değiştirilir. Zeytinyağı üretiminde asitlik oranının 0,8-2 arasında olması tercih edilir. Asitliği düzenlemek … Devamını oku…

Tuz Oluşumu, Tuz Nasıl Oluşur?

Sodyum sülfat, laboratuvarda sülfürik asit ile sodyum hidroksidin tepkimesinden elde edilir. Sodyum sülfat; deterjan, kâğıt, cam, tekstil endüstrisinde ve çeşitli kimyasal maddelerin üretiminde kullanılır. Sodyum sülfat doğada minerallerden, deniz ve göl sularından elde edilen bir tuzdur. Sodyum sülfat eldesinde kullanılan sülfürik asit; suda çok çözünebilen, yoğunluğu yüksek, aşındırıcı, yakıcı ve tahriş edici özellikte olan, güçlü … Devamını oku…

Moleküler Düzeyde Asitlik ve Bazlık

Su ortamında hidronyum (H3O+) iyonu oluşturan maddeler asit, su ortamında hidroksit (OH-) iyonu oluşturan maddeler ise bazdır. Bu tanımı 1887 yılında İsveçli kimyacı Arrhenius (Arhenus) yapmıştır. Asitlere örnek olarak HCl, H2SO4, H3PO4, CH3COOH, HBr, HF, HCN, HNO3 verilebilir. Hidroklorik asit (HCl) mide asidi olarak da bilinen, günlük hayatta tuz ruhu olarak adlandırılan temizlik malzemesidir. Asitlerin … Devamını oku…

Sulu Çözeltilerde Asitler ve Bazlar

Bazı maddelerin asit ya da baz olabileceğini öğrendiniz. Acaba maddeler hangi özelliklerine göre asit veya baz olarak adlandırılır? Asidik ve bazik özellik gösteren maddeleri her zaman duyu organlarımızla ayırt edebilir miyiz? Elektroliz, iyonlar içeren bir çözeltinin içinden elektrik akımı geçirildiğinde ortaya çıkan kimyasal değişiklikleri tanımlayan bir terimdir. Suda iyonlarına ayrışarak çözünen maddelerin sulu çözeltileri elektrik … Devamını oku…

Asit ve Bazlarda pH Kavramı

Asitler ve bazlar canlı organizmada önemli işlevi olan maddelerdir. Asetil salisilik asit ya da magnezyum hidroksit gibi maddeler halk arasında aspirin ve magnezya sütü olarak bilinir. Televizyonda sabun ve şampuan reklamlarında sıkça “pH” sözcüğü ifade edilir. Şimdi “pH” kavramının ne olduğunu ve nerelerde kullanıldığını öğrenelim. Bir çözeltinin asitlik özelliği birim hacminde içerdiği hidrojen iyonu (H+) … Devamını oku…

İndikatörler

Asit ve bazların ayırt edilebilmesini sağlayan özelliklerden biri de asidik ve bazik özellikteki maddelerin bazı renkli maddelerin rengini değiştirmesidir. Örneğin bazı kişiler çayı limonlu içer. Limon sıkıldığında çayın renginde bir değişiklik olduğunu gözlemlediniz mi?   Çay asidik ortamda sarı, bazik ortamda kahverengi renk alır. Bu nedenle çaya asidik özellikteki limon sıkıldığında çay bulanıklaşır ve rengi … Devamını oku…