Modern Periyodik Sistem ve Özellikleri

Modern periyodik sistem

Rus kimyacı D. Mendeleyev (D. Mendelyef) elementler için çok kapsamlı bir sistem önermiştir. Bu sistem düzgün ve periyodik olarak tekrarlanan özellikleri temel almıştır. Mendeleyev’in periyodik sisteminde elementlerin özelliklerine göre çok doğru bir şekilde gruplandırılması ve keşfedilmemiş bazı elementlerin yerlerinin boş bırakılarak özelliklerinin tahmin edilmesi, o zamana kadar yapılan çalışmalara üstünlük sağlamıştır. Örneğin alüminyum elementinin altında … Devamını oku…

Atomla İlgili Tanımlar

İzotop, izoton ve izobar atomların nötron sayısı - proton sayısı grafiği

Çoğunlukla bir elementin atomlarının tamamı aynı kütleye sahip değildir. Bir elementin atomlarının tamamında proton sayısı aynıdır. Atom kütlesi hesaplamalarında elektronların kütlesi ihmal edilir. Bunun için aynı element atomlarındaki kütle farkı nötron sayısından kaynaklanır. Atom numaraları aynı ancak kütle numaraları farklı olan atomlara izotop adı verilir. İzotop atomlarda proton sayıları aynı ancak nötron sayısı farkından dolayı … Devamını oku…

Atomla İlgili Terimler

Demir element atomu ve iyonları üzerinde atom altı tanecik sayıları

Bir elementin atomlarının çekirdeklerinde bulunan proton sayısına atom numarası denir ve Z harfi ile gösterilir. Nötr bir atomda proton sayısı kadar elektron olduğundan nötr atomlarda atom numarası atomun elektron sayısını da gösterir. Bir atomun kimyasal kimliği sadece atom numarası ile belirlenebilir. Atom numarası aynı olan bütün element atomları aynı kimyasal kimlik özelliğini gösterir. Atom numarası … Devamını oku…

Atomu Oluşturan Temel Tanecikler

Atomu oluşturan tanecikler ve bulundukları bölgeler

Atomun yapısında kütle ve yük bakımından farklılıklar içeren tanecikler vardır. Atom temel olarak iki bölümden oluşmaktadır. Atomun merkezinde bulunan çekirdek ve çekirdekten çok uzakta yörüngelerde bulunan elektronlar atomu oluşturmaktadır. Bir atoma, atom adının verilmesini sağlayan tanecik protondur. Çekirdekte bulunan proton her atomda kesinlikle vardır. Protonu olmayan bir tanecik atom değildir. Nötron taneciği de protonla birlikte … Devamını oku…

Modern Atom Modeli

Beyaz ışığın sürekli spektrumunun eldesi

Bohr atom modeli hidrojen atomu ve tek elektronlu iyonlar için geçerli sonuçlar vermiş ve bilim dünyasında çok kabul görmüştür. Kimyacıların yaptığı birçok hesaplama bugün dahi Bohr atom modeline göre yapılabilmektedir. Ancak bu modelin birçok yetersiz yönü de vardır. Örneğin deneysel veriler çok elektronlu atom ve iyonların spektrumlarının, çok uğraşılmasına rağmen Bohr modeli ile açıklanamayacağını göstermiştir. … Devamını oku…

Bohr Atom Modeli

Bohr atom modelinde yörüngeler

Işık bir ortamda yol alırken doğrusal yayılır ancak ortam yoğunluğu değiştiğinde kırılır. Havadan suya geçen veya bir prizmadan geçen ışık kırınıma uğrar. Farklı renkteki ışıkların farklı dalga boyları vardır. Işığın kırınıma uğrama şiddeti dalga boyu ile ilgilidir. Dalga boyu küçük olan ışık demeti çok kırılırken, dalga boyu büyük olan ışık demeti daha az kırılır. Beyaz … Devamını oku…

Rutherford Atom Modeli

Rutherford’un altın levhada alfa (a) taneciklerinin saçılması deneyi.

E. Rutherford, radyoaktif özellik gösteren radyum (Ra) elementinden çıkan alfa (a) taneciklerini noktasal bir kaynak hâlinde, çok ince hâle getirdiği altın levha üzerine göndermiştir. Amacı, pozitif yüklü olduğunu bildiği a taneciklerinin altın levhadaki atomların içinden geçerken nasıl davranacağını gözlemlemek ve yorumlamaktır. Aşağıdaki şekilde görüldüğü biçimde bir deney düzeneği hazırlayan Rutherford gönderdiği a taneciklerinin ekranda bıraktıkları … Devamını oku…

Thomson Atom Modeli

Thomson atom modeli

J.J. Thomson (J.J. Tamsın) 1879 yılında cam tüplerin içerisindeki gazlara elektrik akımı uygulamış ve tüpün içinde bazı ışınların varlığını tespit etmiştir. Thomson bu taneciklerin negatif yüklü tanecikler olduğunu ve her atomun yapısında bulunduğunu belirtmiştir. Thomson bu çalışmaları ile atomun yapısındaki elektronları keşfetmiştir. Ayrıca atomun nötr olmasından dolayı pozitif yüklü yapınında olduğunu düşünmüştür. Aşağıdaki şekilde Thomson’a … Devamını oku…

Dalton Atom Modeli

John Dalton (1766-1844) İngiliz kimyager ve fizikçidir. Geliştirdiği atom modeli ve renk körlüğü (Daltonizm) hakkında yaptığı çalışmalar ile tanınmıştır.

Bütün atom modelleri çeşitli bilimsel çalışmalar ve deneyler yapılarak ortaya atılan görüşlerdir. Bir atom modeli geliştirildikten sonra bir süre geçerliliğini sürdürmüş ancak yeni bilimsel çalışmalar sonucunda yerini başka bir atom modeline bırakmıştır. J. Dalton (J. Daltın) (Görsel 2.1) çeşitli bileşikler üzerinde 1803- 1808 tarihleri arasında deneyler yapmış ve bir atom modeli geliştirmiştir. Dalton’un geliştirdiği atom … Devamını oku…