Elektronegatiflik ve Elektronegatifliğin Genel Olarak Değişimi

Periyodik sistemde elektronegatifliğin genel olarak değişimi

Elektronegatiflik bir kovalent bağı oluşturan atomların bağ elektronlarını çekme eğilimlerinin bağıl büyüklüğünü gösteren bir sayısal değerdir. Flor (F) element atomunun elektronegatiflik değeri en büyük ve 4,0 olarak kabul edilip diğer elementlerin elektronegatiflikleri flor element atomu ile karşılaştırılarak bulunur. Elektronegatiflik değerlerinin bir birimi yoktur. Periyodik sistemde elektronegatifliği en büyük üç element sırası ile flor (F), oksijen … Devamını oku…

Elektron İlgisi ve Elektron İlgisinin Özellikleri

Periyodik sistemde elektron ilgisinin genel olarak değişimi

Elektron ilgisi, gaz hâlindeki bir mol atomun, bir mol elektron kazanması sırasındaki enerji değişiminin bir ölçüsüdür. Elektron ilgisi Eİ harfleri ile gösterilir. Birimi kJ/mol (kiloJoule/mol) cinsinden verilir. Element atomlarının çoğunda, atom elektron kazandığı zaman enerji açığa çıkar. Bu şekilde bir atomun elektron alması yani elektron ilgisi değeri ekzotermik (ısı veren) bir değerdir. Ancak 2 ve … Devamını oku…

İyonlaşma Enerjisi ve İyonlaşma Enerjisinin Özellikleri

İyonlaşma enerjisinin atom numarası ile değişimi

Gaz hâlindeki bir mol atomdan bir mol elektron koparmak için atoma verilmesi gereken en az enerjiye iyonlaşma enerjisi denir. İyonlaşma enerjisi I harfi ile gösterilir. Birimi kJ/mol (kiloJoule/mol) cinsinden verilir. Atomdan (X) bir elektron koparmak için gereken en az enerji, birinci iyonlaşma enerjisi (I 1 ); X+ iyonundan ikinci elektronu koparmak için gereken enerji, ikinci … Devamını oku…

Atom Yarıçapı Nedir, Atom Yarıçapında Değişimler

Bir elementin atom yarıçapının belirlenmesi

Bir atomun yarıçapı, “aynı iki element atomunun çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısı” olarak tanımlanır. Tek başına bir oksijen atomunun yarıçapı çok anlamlı değilken iki tane oksijen atomunun (O2 molekülü) çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısı, bir oksijen atomunun yarıçapı kabul edilir. Bir periyotta sağ tarafa doğru gidildiğinde çekirdek yükü artar. Bir sonraki elementte çekirdek yükünün artışı ile elektron … Devamını oku…

Metalik Özellikler ve Ametalik Özellikler

Periyodik sistemde metalik ve ametalik özelliklerinin değişimi

Metalik özellik bir elementin elektron verme eğiliminin bir ölçüsüdür. Element atomunun son yörüngesinde bulunan elektronların kolay verilmesi, elementin metalik özelliğinin yüksek olduğu anlamına gelir. Ametalik özellik ise elementin elektron alma eğiliminin büyüklüğüdür. Bir element son yörüngesine ne kadar kolay elektron alıyorsa ametalik özelliği de o kadar fazladır. Periyodik sistemde 2. periyot elementlerinin metalik ve ametalik … Devamını oku…

Asal (Soy) Gazlar ve Asal (Soy) Gazların Genel Özellikleri

Farklı asal gazlarla hazırlanmış lambalar

Asal gazlar periyodik sistemde 8A grubu (18. grup) elementleridir. Her periyodun en sonunda bir asal gaz bulunur. Soygazlar olarak da adlandırılırlar. Helyum (He), Neon (Ne), Argon (Ar), Kripton (Kr), Ksenon (Xe) ve Radon (Rn) bilinen asal gazlardır. Radon asal gazı radyoaktif özellik gösterir. Bir tüp içinde yüksek voltaj uygulandığında kendilerine özel bir renkte ışıma yaparlar. … Devamını oku…

Yarı Metaller ve Yarı Metallerin Genel Özellikleri

Metal görünümünde, elektriği az ileten ve bazı ametalik özellikleri gösterebilen silisyum (Si)

Yarı metaller, metallere benzer ve bazen metaller gibi davranırlar. Ancak aynı zamanda bazı ametal özelliklere de sahiptirler. Bor (B), silisyum (Si), germanyum (Ge), arsenik (As), antimon (Sb), tellür (Te) ve Polonyum (Po) yarı metallerdir. Yarı Metallerin Genel Özellikleri Elektrik akımını ve ısıyı metallere göre daha az, ametallere göre daha iyi iletirler. Yarı iletkendirler. Elektronik devrelerinde … Devamını oku…

Ametaller ve Ametallerin Genel Özellikleri

Azot (N2 ) ve oksijen (O2 ) gazları havada bulunan diatomik (iki atomlu) yapıdaki ametallerdir.

Sayıları metallere göre azdır. Hidrojen (H), karbon (C), azot (N), fosfor (P), oksijen (O), kükürt (S), selenyum (Se) ve halojenler (F, Cl, Br, I, At) ametaldir. Ametaller; elektron dizilimlerine bakıldığında son enerji düzeylerinde 4, 5, 6 veya 7 elektron (hidrojen hariç) bulundurdukları görülür. Bu sebeple bileşik oluştururken elektron almayı veya ortaklaşa kullanmayı tercih ederler. Ametallerin … Devamını oku…

Metaller ve Metallerin Genel Özellikleri

Erime noktası 1538 °C olan demir (Fe) metalinin sıvı hâli

Periyodik sistemdeki 118 elementten 90’dan fazlası metaldir. Altın, gümüş, bakır, demir gibi elementler simya çağından beri bilinen metallerdir. Metaller -altın ve az miktarda bakır haricinde- doğada serbest hâlde bulunmadıklarından çeşitli cevherlerden elde edilmeleri zor işlemler gerektirir. Metallerin Genel Özellikleri Tel ve levha hâline getirilebilirler. Isı enerjisini ve elektrik akımını iyi iletirler. Parlak renklere sahiptirler. Yeni … Devamını oku…

Elementlerin Sınıflandırılması

Modern periyodik sistem

Periyodik sistemde elementler, sol üst köşeye hidrojenin yazılması ve diğer elementlerin de atom numarası artışına göre yazılması ile sıralanmıştır. Atom numarası artışına göre yapılan sıralamada benzer özellik gösteren elementler alt alta getirilmiş ve gruplar oluşturulmuştur. Elementlerin periyodik sistemdeki sıralanmasında ortak bazı genel özellikler gösteren elementler belirli bölgelerde toplanmıştır. Elementler genel olarak metaller, ametaller ve asal … Devamını oku…