Faz Kilitlemeli Döngü (PLL) Nedir?

Bir faz dedektörü, bir alçak geçiren filtre ve gerilim kontrollü osilatörden oluşan elektronik bir devredir.PLL’nin yaygın kullanım alanları arasında şunlar sayılabilir: Bir referans sinyal frekansının katlarını üreten frekans sentezleyici (örneğin bir halk bandı (CB) biriminin taşıyıcı frekansı veya denizcilikte kullanılan radyo bandı biriminin çoklu kanalları, tek kristal kontrollü bir frekans ve bunun katları bir PLL … Devamını oku…

Nükleer Maddenin Hâl Denklemi

Daha yüksek enerjide, dev çınlama denen başka ortak haller de vardır. Bunlar, nükleer yapının dönmesinde olduğu gibi, nükle­onlann bireysel hareketinin üzerine bir topluca titreşme hareketi eklenme durumlarıdır. Öyleyse, bu hareketlerin incelenmesi, nükleer maddenin fiziksel özellikleri konusunda bilgi verir; bu madde, çevremizde ancak küçük bir ölçekte bulunmakla birlik­te, evrende, nötronlu yıldızlar olan süpemova kalıntılarında bü­yük ölçekte … Devamını oku…

Plazma Nedir? Maddenin Dördüncü Hâli

Düşen ve Çakan Plazma Şiddetli gök gürültülerinin eşliğinde bardaktan boşanırcasına yağan yağmuru yüksekçe bir evin penceresinden seyretme fırsatını yakaladıysanız, hele bir de üst üste çakan şimşekler karşınızdaki bulutların arasında meydana geliyorsa, en pahalı havai fişek gösterilerinin yanında sönük kaldığı muhteşem bir ışık gösterisine şahit olursunuz. Bu ışık gösterisi büyüleyici olduğu kadar ürkütücü hâli ile de … Devamını oku…

Çözünürlük Nedir? Kimyada Çözünürlük

ÇÖZÜNÜRLÜK: İki ya da daha fazla maddenin hohojen karışımına çözelti denir. Bir çözücü içersine çözünen bir madde eklendiğinde,maddeçözücüde çözünmeye başlar.(Çaya şeker atılması) Çözünen madeyi ilave etmeye devam edersek bir süre sonra maddenin çözünmeden kaldığını görürüz.(Çaya çok şeker ilavesi) Çözücü içersindeki çözünen madde miktarı sabit bir değere ulaşmıştır.Bu şekilde hazırlanan çözeltiye doygun çözelti diyoruz. Çözünen maddenin … Devamını oku…

Petrolün Damıtılmasıyla Elde Edilen Ürünler Nelerdir?

Ham petrolü atmosfer basıncında damıtma Atmosfer basıncından çok az yüksek bir basınçta yapıldığından bu adı alır ve arakat ürünleri veren bir damıtma kulesinde, ham petrolün birçok ana kesite ayrılmasını sağlar: gaz ve benzinler, kerosen, mazotlar, atmosfer artığı. Ham petrol kuleden çekilen ürünlerin ısıl enerjisini kullanan ısı değiştiricilerle ısıtıldıktan ve borulu bir fırında bölümsel olarak buharlaştırıldıktan … Devamını oku…

Damıtma Şekilleri, Biçimleri, Türleri Nelerdir?

Geri akışlı damıtma Büyük miktarlarda ürün işleyebilen tablalı kuleden gerçekleştirilir. Buhar kazanının üstünde bir dizi tablayla bölünmüş silindir biçiminde yada koşut yüzlü uzun bir kolon yer alır. Kazandan birinci tablaya gelen buharın bir bölümü  yoğuşur, diğer bölümü ise, diğer bölümü ise  yoğuşma olayının yenilendiği ikinci tablaya ulaşır. Üçüncü tablada da aynı olay yenilenir ve işlem … Devamını oku…

Damıtma Nedir, Nerelerde Kullanılır?

Laboratuarda bir sıvının içinde çözünmüş olabilecek öteki maddelerden ayrıştırılarak arıtılması gerektiğinde  kullanılan en kolay yöntem damıtmadır. Damıtma sıvının buharlaşıncaya kadar ısıtılıp daha sonra  yükselen  buharın bir soğutma yöntemiyle yeniden sıvılaştırılmasıdır. Böylece sıvı önceden içerdiği buharlaşmaz maddelerden arınmış olur. Kaynama noktaları değişik iki sıvının ayrıştırılmasında damıtma yöntemi kullanıldığında işleme ayrımsal damıtma adı verilir. Kapalı bir kapta … Devamını oku…

Suyun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

SUYUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ        İnce tabakalar halindeyken renksiz olan su, derin tabakalar halinde mavi, lacivert renklerdedir. Bunun nedeni güneş ışığının bir kısım renklerinin su tarafından absorplanması (emilmesi) dir. Suyun fiziki özelliklerinden donma ve kaynama noktası, celcius sıcaklık skalası için standart alınmıştır. Suyun donma noktası veya buz, su ve buharın dengede bulunduğu sıcaklık  0°C veya 273.16°K … Devamını oku…

Yarı İletken Polimerler

Polimerler, en basit tanımıyla, çok sayıda aynı veya farklı grupların kimyasal bağlarla az veya çok düzenli bir biçimde bağlanarak oluşturduğu uzun zincirli, başka bir ifade ile yüksek molekül ağırlıklı bileşiklerdir. Polimer moleküllerini oluşturmak üzere birbirleri ile kimyasal bağlarla bağlanan küçük moleküllere “monomer” denir. Makromolekül denilen bir polimer molekülünde bu yapı biriminden yüzlerce, binlerce bazen daha … Devamını oku…

Kimya Laboratuvar Malzemeleri Nelerdir?

Genelde cam malzeme ile çalışılan bir kimya laboratuvarı

Kimya biliminin uğraşı alanı maddedir. Kimya, maddenin yapısını, bir maddenin diğer bir maddeden nasıl oluştuğunu deneylerle açıklayan bir bilim dalıdır. Bu alanda ortaöğretim öğrencilerinin kullandığı temel kimya laboratuvarı olduğu gibi yükseköğretimde ve özel araştırmalarda kullanılan organik kimya laboratuvarı, analitik kimya laboratuvarı gibi çalışma alanları da vardır. Kimya laboratuvarlarında kullanılan malzemelerin çoğu cam malzemeden yapılmıştır. Bu … Devamını oku…