Nükleer Maddenin Hâl Denklemi

Daha yüksek enerjide, dev çınlama denen başka ortak haller de vardır. Bunlar, nükleer yapının dönmesinde olduğu gibi, nükle­onlann bireysel hareketinin üzerine bir topluca titreşme hareketi eklenme durumlarıdır. Öyleyse, bu hareketlerin incelenmesi, nükleer maddenin fiziksel özellikleri konusunda bilgi verir; bu madde, çevremizde ancak küçük bir ölçekte bulunmakla birlik­te, evrende, nötronlu yıldızlar olan süpemova kalıntılarında bü­yük ölçekte bulunduklarına kuşku yoktur.

Nitekim, 1940’lann sonundan bu yana, nötronlar kümesinin, protonlar kümesiyle evre karşıtlığı içinde titreşimi anlamında bir ikikutuplu dev çınlama bilinmektedir. Bu çınlama, elektrik yüklü her türlü sondayla (elektronlar, a parçacıkları, ağır iyonlar) başla­tılabilir; çünkü protonlar kümesi böyle bir uyarıya karşılık verir.

1970’lerin ortalarından bu yana, başka durumların varlığı ortaya çıkarılmıştır: tekkutuplu, dörtkutuplu, sekizkutuplu çınlama.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir