Aristoteles’in Metafizik’inde Cinsiyet ve Öz Problemi

Aristoteles

Aristoteles, Metafizik’te tek tek hayvanları dişi ve erkek yapan dişilik ve erkeklik ilkelerinin aslında “karşıtlar” olduğunu kanıtlamaya çalışmıştı. Ancak Aristoteles bununla beraber erkek ve dişi hayvanların karşıtlar olduğunu düşünmemiş, o daha çok tür içindeki erkek ve dişinin aynılığı üzerinde durmuş ve onlar arasındaki farklılıkları en aza indirgemişti. Aristoteles, Metafizik adlı eserinin 1058a29 pasajında türsel olarak … Devamını oku…

Süzme Yoluyla Ayıklama Nasıl Yapılır?

Çayı posasından ayırmak için çay süzgeçleri, haşlanmış makarnayı sudan ayırmak için kevgir gibi araçların kullanıldığını bilirsiniz. Evlerde kullandığımız çay süzgeçleri ve kevgirlerin gözenek büyüklükleri ile kullanılma amaçlarını düşününüz. Bazı katılar, suda veya diğer çözücülerde çözünmeyerek küçük parçacıklar hâlinde dağılır ve heterojen karışımlar oluşturur. Bu tür karışımlar süzgeçten süzülerek bileşenlerine ayrılır. Çözünmeyen bileşen süzgeç üzerinde kalırken … Devamını oku…

Eleme Yoluyla Ayıklama Nasıl Yapılır?

Tanecik boyutu farkından yararlanarak katı-katı heterojen karışımları bileşenlerine ayırmak için kullanılan yöntemlerden biri de elemedir. Eleme işlemi elekle yapılır. Kullanılacak eleklerin gözenek büyüklüğü, elenecek karışımı oluşturan maddelerin tanecik boyutuna göre değişir. Un kullanılmadan önce, içindeki yabancı maddeleri ayırmak için elenir. Kullanılacak elekte un, eleğin gözeneklerinden geçmeli ama yabancı maddeler geçmemelidir. İnşaatlarda kullanılacak kum, eleme işlemiyle … Devamını oku…

Sürtünme Kuvveti ve Sürtünme Kanunları

Sürtünme Kuvveti Sürtünme kuvveti, sürtünen yüzeyler arasında ortaya çıkan ve hareketi zorlaştıran bir kuvvettir. Duran ya da birbiri üzerinde kayan yüzeyler arasında mutlaka sürtünme kuvveti vardır. Yapılan deneyler, sürtünme kuvvetinin sürtünen iki yüzeyin pürüzlülüğünden ortaya çıktığı gösteriyor. Bu kuvvetler, özellikle sürtünen küçük yüzeylerde atom ya da moleküllerin birbirine çok yakın olması ve bunun sonucu birbirlerini … Devamını oku…

Aktif Karbon Filtresi Nedir, Nerelerde Kullanılır?

Bilindiği üzere içme ve kullanma sularına çeşitli organik ve kimyasal karışımlar söz konusudur. Gerek bakteri atıkları, gerekse kimyasal eriyikler ya da karbonhidrat parçalanması sonucu açığa çıkan karbondioksit vb. gazlar, su kalitesini olumsuz olarak etkilemekte, hatta içme sularında çeşitli tehlikelere yol açmaktadır. Ayrıca dezenfeksiyon amacıyla suya sonradan katılan serbest klor ve klor bileşikleri, deterjan, petrol, sanayi … Devamını oku…

Ultraviyole İle Su Dezenfeksiyonu, Temizlenmesi Nasıl Yapılır?

Ultraviyole ile su dezenfeksiyonunda ısı ve kimyasal madde kullanılmadan su içinde mevcut tüm bakteri tipleri, virüsler ve diğer mikroorganizmaları öldürmekte suyun tadında ve bileşeninde bir değişiklik meydana gelmemektedir. Bakteriler suyun içinde kuru havadakinden daha uzun süre Ultraviyole ışınlarına dayanırlar. Bakterilerin öldürülebilmeleri için  ultraviolet    ışının direkt olarak üzerlerine çarpması gerekir, bu yüzden suyun mümkün olduğu kadar … Devamını oku…

Klorlama İle Su Dezenfeksiyonu, Temizlenmesi Nasıl Yapılır?

Klor, eskiden beri en yaygın kullanılan dezenfektandır. Yaygın kullanımında klorun ucuz bir dezenfeksiyon sistemi olmasının yanı sıra, kalıcı etkiye sahip olması da önemli bir etkendir. Klor, suya karıştırıldığı anda, suyun içindeki bazı organik maddeler ve ağır metallerle reaksiyona geçer. Tüm reaksiyonlar meydana geldikten sonra, 0.5 mg/lt serbest bakiye klorun suda bırakılması, nihai kullanım noktasına kadar … Devamını oku…

Kimyasal Silah Olarak Kullanılan Gazlar ve Bunların Özellikleri

Kimyasal  silahlar 1. Dünya Savaşı’nda kimyasal maddelerin toksik özelliklerini kullanarak düşman üzerinde fiziki ve fizyolojik etkiler oluşturmak amacıyla gaz (aerosol ya da buhar) halinde etkin bir biçimde kullanılmış ve kayda değer kayıplar verilmesine neden olmuştur. Savaş sırasında Almanlar klorin dolu kutuları esen rüzgara doğru atmak suretiyle yayılmasını sağlayarak basit bir yol uygulamıştır. Bundan kısa bir … Devamını oku…

Kolin Vitamini, Etkileri, Özellikleri, Yararları, Zararları, Eksikliği

Bir çeşit B vitaminidir. Yağların vücutta işlenmesini, yakılmasını böylelikle de karaciğerin yağlanmasını engelleyen bir faktördür. Yiyeceklerde bol miktarda olmasına karşın suya karşı dirençsizdir. Besinlerin pişirilmesi, işlenmesi ve saklanması esnasında kolaylıkla bozulur. Ayrıca bir çok ilaçlar onu etkisiz kılarlar. Barsaklardan kolaylıkla emilir ve kan-beyin bariyerini geçebilen yegane vitamindir. Bu özelliği ile beyindeki kimyasal olaylarda rol almaktadır. … Devamını oku…

K Vitamini, Etkileri, Özellikleri, Yararları, Zararları, Eksikliği

Asıl adı naftakinondur. Doğada K-1 ve K-2 olarak iki şekilde bulunur. K-1 vitamini bitkilerde olan, iki form halinde, filokinon ve fitomenadion olarak adlandırılan cinsidir. K-2 ise barsaklardaki bakteriler tarafından da üretilen, bir çok çeşidi bulunan bir grup menakinon denen organik bileşenlerdir. Sentetik olarak üretilen cinsine de K-3 menadion denilir ve doğal olanlardan 2 kat daha … Devamını oku…