Atomu Oluşturan Temel Tanecikler

Atomu oluşturan tanecikler ve bulundukları bölgeler

Atomun yapısında kütle ve yük bakımından farklılıklar içeren tanecikler vardır. Atom temel olarak iki bölümden oluşmaktadır. Atomun merkezinde bulunan çekirdek ve çekirdekten çok uzakta yörüngelerde bulunan elektronlar atomu oluşturmaktadır. Bir atoma, atom adının verilmesini sağlayan tanecik protondur. Çekirdekte bulunan proton her atomda kesinlikle vardır. Protonu olmayan bir tanecik atom değildir. Nötron taneciği de protonla birlikte … Devamını oku…

Modern Atom Modeli

Beyaz ışığın sürekli spektrumunun eldesi

Bohr atom modeli hidrojen atomu ve tek elektronlu iyonlar için geçerli sonuçlar vermiş ve bilim dünyasında çok kabul görmüştür. Kimyacıların yaptığı birçok hesaplama bugün dahi Bohr atom modeline göre yapılabilmektedir. Ancak bu modelin birçok yetersiz yönü de vardır. Örneğin deneysel veriler çok elektronlu atom ve iyonların spektrumlarının, çok uğraşılmasına rağmen Bohr modeli ile açıklanamayacağını göstermiştir. … Devamını oku…

Bohr Atom Modeli

Bohr atom modelinde yörüngeler

Işık bir ortamda yol alırken doğrusal yayılır ancak ortam yoğunluğu değiştiğinde kırılır. Havadan suya geçen veya bir prizmadan geçen ışık kırınıma uğrar. Farklı renkteki ışıkların farklı dalga boyları vardır. Işığın kırınıma uğrama şiddeti dalga boyu ile ilgilidir. Dalga boyu küçük olan ışık demeti çok kırılırken, dalga boyu büyük olan ışık demeti daha az kırılır. Beyaz … Devamını oku…

Rutherford Atom Modeli

Rutherford’un altın levhada alfa (a) taneciklerinin saçılması deneyi.

E. Rutherford, radyoaktif özellik gösteren radyum (Ra) elementinden çıkan alfa (a) taneciklerini noktasal bir kaynak hâlinde, çok ince hâle getirdiği altın levha üzerine göndermiştir. Amacı, pozitif yüklü olduğunu bildiği a taneciklerinin altın levhadaki atomların içinden geçerken nasıl davranacağını gözlemlemek ve yorumlamaktır. Aşağıdaki şekilde görüldüğü biçimde bir deney düzeneği hazırlayan Rutherford gönderdiği a taneciklerinin ekranda bıraktıkları … Devamını oku…

Thomson Atom Modeli

Thomson atom modeli

J.J. Thomson (J.J. Tamsın) 1879 yılında cam tüplerin içerisindeki gazlara elektrik akımı uygulamış ve tüpün içinde bazı ışınların varlığını tespit etmiştir. Thomson bu taneciklerin negatif yüklü tanecikler olduğunu ve her atomun yapısında bulunduğunu belirtmiştir. Thomson bu çalışmaları ile atomun yapısındaki elektronları keşfetmiştir. Ayrıca atomun nötr olmasından dolayı pozitif yüklü yapınında olduğunu düşünmüştür. Aşağıdaki şekilde Thomson’a … Devamını oku…

Dalton Atom Modeli

John Dalton (1766-1844) İngiliz kimyager ve fizikçidir. Geliştirdiği atom modeli ve renk körlüğü (Daltonizm) hakkında yaptığı çalışmalar ile tanınmıştır.

Bütün atom modelleri çeşitli bilimsel çalışmalar ve deneyler yapılarak ortaya atılan görüşlerdir. Bir atom modeli geliştirildikten sonra bir süre geçerliliğini sürdürmüş ancak yeni bilimsel çalışmalar sonucunda yerini başka bir atom modeline bırakmıştır. J. Dalton (J. Daltın) (Görsel 2.1) çeşitli bileşikler üzerinde 1803- 1808 tarihleri arasında deneyler yapmış ve bir atom modeli geliştirmiştir. Dalton’un geliştirdiği atom … Devamını oku…

Kimya Laboratuvar Malzemeleri Nelerdir?

Genelde cam malzeme ile çalışılan bir kimya laboratuvarı

Kimya biliminin uğraşı alanı maddedir. Kimya, maddenin yapısını, bir maddenin diğer bir maddeden nasıl oluştuğunu deneylerle açıklayan bir bilim dalıdır. Bu alanda ortaöğretim öğrencilerinin kullandığı temel kimya laboratuvarı olduğu gibi yükseköğretimde ve özel araştırmalarda kullanılan organik kimya laboratuvarı, analitik kimya laboratuvarı gibi çalışma alanları da vardır. Kimya laboratuvarlarında kullanılan malzemelerin çoğu cam malzemeden yapılmıştır. Bu … Devamını oku…

Kimyasal Maddelerin Yararları ve Zararları

Fe2+ iyonları içeren hemoglobin maddesi

Kimyasal maddeler yaşamın bir parçasıdır. Dünyada 5 milyondan fazla değişik türde kimyasal madde bulunmaktadır. Bu kimyasal maddeler madencilik, kaynakçılık, makine, fabrika, büro ve ev gibi değişik alanlarda kullanılmaktadır. İnsanların yaşadıkları ortamlara göre bu maddelerle temas etme oranları değişmektedir. Gübre fabrikasında çalışan bir kimya mühendisi ile bir gemi kaptanının maruz kaldıkları kimyasal maddeler çok farklıdır. Ayrıca … Devamını oku…

Sağlık ve Güvenlik Amaçlı Temel Uyarı İşaretleri

Herkesin radyoaktif madde olarak anlayabileceği bir temel uyarı işareti.

Kimyasal maddeler günlük hayatta birçok alanda kullanılır. Ayrıca meslek grubuna göre çeşitli kimyasal maddelerle sürekli olarak çalışan insanlar vardır. Okul laboratuvarlarında da deney amaçlı kullanılan kimyasal maddeler, güvenlik önlemleri alınmazsa kötü sonuçlara sebep olabilir. Milyonlarca kimyasal maddenin her birinin zararının bilinmesi ve saklama kapları üzerinde bunların açıklanması çok zordur. Bunun için herkesin kolaylıkla görebileceği ve … Devamını oku…

Kimya Laboratuvarlarında Uyulması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları

Önlük, eldiven ve gözlük ile kimya laboratuvarında çalışan bir kimyager.

Kimya laboratuvarlarında her an bir kaza yaşanabileceğinden herkesin güvenlik kurallarına uyması gerekmektedir. Öğretmenlerin uyarılarına uyulmalıdır. Hiçbir güvenlik kuralının sizin veya arkadaşınızın dikkatsizliği sonucu oluşacak bir kazayı önleyemeyeceği unutulmamalıdır. Temel güvenlik kuralları öğrenildikten sonra yanıcı, zehirli, tahriş edici veya patlayıcı olabilen kimyasal maddeler ile nasıl çalışılacağı da bilinmelidir. Yapılacak bir hata insanın kendisi kadar başkalarına da … Devamını oku…