Hund Kuralı Nedir?

Elektronlar eş enerjili orbitallere doldurulurken önce boş orbitallere aynı spinli olacak şekilde birer birer yerleştirilir. Daha sonra elektron sayısı zıt spinli olacak şekilde ikiye tamamlanır.

Kısaca elektronlar, orbitallere doldurulurken var olan elektronlarla eşleştirilmeden önce eş enerjili orbitaller yarı dolu olacak şekilde doldurulur. Hund Kuralı, azot atomu üzerinde incelendiğinde (azotun atom numarası da elektron sayısı da 7 olduğu için) azot atomunun elektron dizilimi 7N: 1s² 2s² 2p³ şeklinde gösterilir.

Hund Kuralıʼna göre ikinci enerji düzeyindeki beş elektrondan üçü p orbitallerine aynı spinli olacak şekilde tek tek doldurulur. Bu kurala göre yukarıdaki gösterimlerden birincisi doğru, ikincisi yanlıştır.

Oksijen atomunun elektron diziliminin gösterimi aşağıdaki gibi olmalıdır:

8°: 1s² 2s² 2p⁴

Yorum yapın