Yörünge ve Orbital Kavramları

Bohr atom modeline göre elektronlar belirli yörüngelerde bulunur. Modern atom teorisine göre elekronlar orbitallerde bulunur. Yörünge ve orbital kavramları aşağıdaki tabloda karşılaştırılmıştır (Tablo 1.1.1).

Elektronların bulunma olasılıklarının yüksek olduğu bölgeler yani orbitaller Schrödinger dalga denkleminin çözümlenmesi sonucunda ortaya çıkar. Orbital, atom içindeki elektronun dalga fonksiyonu olarak düşünülebilir. Dalga fonksiyonları da kuantum sayıları ile gösterilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir