Atomun Elektrikli Yapısı Nasıldır?

Çekirdekteki Dev Güç: Güçlü Nükleer Kuvvet Çevremizde gördüğümüz her şeyin, kendimiz de dahil olmak üzere atomlardan oluştuğunu ve bu atomların da pek çok parçacıktan meydana geldiğini gördük. Peki bir atomun çekirdeğini oluşturan tüm bu parçacıkları bir arada tutan güç nedir? İşte çekirdeği bir arada tutan ve fizik kurallarının tanımlayabildiği en şiddetli kuvvet olan bu kuvvet, … Devamını oku…

Maddelerin Öz Isıları (Maddelerin Özısısı)

Öz ısı’ nın  diğer  bir  adı  da  ISINMA  ISISI’ dır.  CGS  birimleri sistemine  göre  bir  maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 °C yükseltmek için verilmesi gereken ısıdır. CGS Birimleri, santimetre (uzunluk), gram (kütle) ve saniye (zaman) birimleri temeline dayanan  ve tarafından SI Birimleri yeri alınana kadar bilim adamları arasında kullanılmış bulunan metrik sistemdir. SI  Birimleri ise, … Devamını oku…

Atom Bombasını Kim Yaptı, Atom Bombası Nasıl Yapıldı?

Ilk bomba Hirosima kentinde patladi. Bu patlamayla 140.000 kisi bir anda yok oldu. Bir o kadari da yaralandi. Bununla da yetinmeyen ABD, 3 gün sonra yani 9 Agustos 1945’te bu sefer Nagasaki ‘ye kinini kustu. Bombanin muhatabi bu sefer Nagasaki’li masumlardi. Bu patlamayla da 80.000 kisi öldü. Atom Bombasi’nin fiziksel olarak icadi 1911 yilinda gerçeklesmesine … Devamını oku…

Atomu Oluşturan Temel Tanecikler Nelerdir?

Atomun temel tanecikleri, atom çekirdeğinde bulunan protonlar ve nötronlar ile çekirdeğin çevresinde bulunan elektronlardır. Tanecik Bulunduğu yer Bağıl kütle(akb) Bağıl yük Proton(p+) Çekirdek 1 +1 Nötron(n) Çekirdek 1 0 Elektron(e–) Çekirdek dışı 1/1836 -1 Proton sayısı   :  Atomları birbirinden ayıran temel sayıdır. Bir elementin tüm atomlarında proton sayısı aynı, farklı element atomlarında proton sayısı farklıdır. … Devamını oku…

Atomların Varlığı İle İlgili Teoriler Nelerdir?

Dalton Atom Modeli Bilimsel anlamda ilk atom modeli 1807 yılında Dalton tarafından geliştirildi. Dalton, elementlerin ve bileşiklerin birbirine dönüşebilmesini, bunlar arasında sabit oran ve katlı oran yasalarının bulunmasını atomun varlığına delil olarak gösterdi. Dalton atom modelinin varsayımları şunlardır: 1. Madde, çok küçük, yoğun, bölünemez ve yok edilemez atomlardan oluşmuştur. (Çekirdek tepkimelerinden dolayı geçerliliğini yitirmiştir.) 2. … Devamını oku…

Minerallerin Fiziksel Özellikleri Nelerdir?

Minerallerin fiziksel özellikleri, kısmen yönlere bağlı, kısmen de yönlere bağlı olmayanlar olarak ikiye ayrılır. 1. Skaler özellikler: Yönlere bağlı olmayan yani her yönde aynı olan özelliklerdir. Mesela; özgül ağırlık gibi. Fiziksel özellikleri yönlere göre değişmeyen minerallere “izotrop mineraller” denir. 2. Vektörel özellikler:  Minerallerin yönlere bağlı olarak değişen özellikleridir. Mesela; sertlik, dilinim gibi.  Özellikleri yönlere göre … Devamını oku…

Alaşımlar ve Alaşımların Özellikleri Nelerdir?

İki veya birkaç maddenin muhtelif oranlarda beraberce eritilerek meydana getirilen karışıma alaşım denir. Alaşımda cıva bulunursa malgama adını alır. Cıva yalnız demir ve platin madenleriyle malgama yapmaz. Madenlerin çeşitli özellikleri vardır. Bazı madenler yumuşak yalnız başına kullanılamazlar. Altın ve gümüş gibi. Bazı madenler ise döküme elverişli değildirler. Bakır gibi, bazıları kolayca aşınabilirler. Bazıları dayanıklı veya … Devamını oku…

Tampon Çözeltiler Nelerdir?

Asitlik ve bazlık değişmelerine karşı direnen, yani az miktarda kuvvetli asit veya kuvvetli baz ilavesiyle pH si yaklaşık olarak sabit kalan çözeltilere tampon çözeltiler ; bu direnmeye de tampon etkisi denir. Bunlar genellikle zayıf asit veya bazlarla bunların kuvvetli tuzlarının karışı-mıdır. Örneğin asetik asit ile sodyum asetat ; amonyak ile amonyum klorür karışımı gibi. Asetik … Devamını oku…

Madde Nedir, Maddenin Özellikleri Nelerdir?

Madde her şeydir. Uzayda kütlesi ve hacmi olan her şey maddedir. Dokunabildiğiniz her şey maddeden yapılmıştır. Kimya hakkında öğrenebileceğiniz her şey maddenin nasıl oluştuğu ve reaksiyon verdiği üzerine kurulmuştur. Madde bir çok özelliğe sahiptir. Farklı yoğunluklar, donma noktası, erime noktası, kaynama noktası, koku ve renk gibi farklı FİZİKSEL özelliklere sahiptir. Aynı zamanda maddeyi tanımlayan, elementlerin … Devamını oku…

Sodyum Metali ve Önemli Bileşiklerinin Özellikleri

Sodyum bileşikleri yüzyıllardan beri insanlar tarafından kullanılmıştır ve sodyum, belki de, bilinen maddelerin en eskisidir. Eski metinlerde söze dilen sodyum karbonat 2000 yıl önce, o zamanın kimyacıları tarafından incelenmişti. İbraniler, sodyum karbonatın mikrop kırıcı özelliklerini bularak yara pansumanlarında, ateş “düşürmede” kullanmış ve bileşiğe, İbranici “köpüren” anlamına gelen neler adını vermişlerdi. Daha sonra, Yunanlılar sodyum karbonata … Devamını oku…