İyonik Bağlı Bileşiklerin Sistematik Adlandırılması

İyonik bileşiklerde adlandırılma örnekleri

Bileşikler iyonik veya moleküler yapıda bulunabilirler. Yapısında en az bir tane metal katyonu veya amonyum iyonu (NH4+) bulunduran bileşikler iyonik yapılıdır. NaBr, CaO, K2 S, (NH4 ) 2 S gibi bileşikler iyonik bileşikler sınıfındadır. İyonik bileşiklerdeki pozitif yüklü iyon metal katyonu veya (NH4 + ) katyonudur. Bu katyonlar, tek veya çok atomlu anyonlar ile elektrostatik … Devamını oku…

Türlerin Lewis Yapıları

Gruplara göre atomların Lewis yapıları

Güçlü etkileşimlerin oluşmasını sağlayan elektron alışverişi veya ortaklaşa kullanım gibi kavramların anlaşılmasını kolaylaştırmak amacı ile Lewis yapılarının (elektron-nokta formülü) nasıl yazıldığını bilmek gerekir. Kimyasal türler atom, iyon ve moleküldür. Bu türlerin tepkimeye girip yeni türler oluşturması ile kimyasal reaksiyonlar gerçekleşir. Kimyasal Türlerin Lewis Yapılarının Yazılmasında Kurallar 1) Kimyasal tür atom ise aşağıdaki işlem basamaklarına göre … Devamını oku…

İyonik Bağ ve İyonik Örgü Nedir?

NaCI iyonik bileşiğinin iyonik örgü modeli

Pozitif yüklü bir iyon (katyon) ile negatif yüklü bir iyon (anyon) arasında zıt yüklerin birbirini çekmesi ile oluşan (elektrostatik) çekim kuvvetine iyonik bağ denir. İyonik bağ elektron alışverişi ile oluşan türler arasında görülür. NaF iyonik bileşiği, pozitif yüklü Na+ iyonu ile negatif yüklü F– iyonu arasında oluşan elektrostatik çekim kuvveti sayesinde oluşur. CaSO4 iyonik bileşiği … Devamını oku…

Türler Arası Etkileşimlerde Sınıflandırma

Bağın sağlamlığı esasına göre türler arası etkileşimlerin sınıflandırılması

Atom, molekül ve iyon olarak öğrendiğimiz türlerin arasında oluşan etkileşimleri anlayabilmek için bu türleri belirli ölçeklere göre sınıflandırmak gerekir. Birinci sınıflandırma bağlanan türlerin cinsine göre yapılan sınıflandırmadır. Bu sınıflandırma atomlar arası ve moleküller arası şeklinde olmak üzere iki çeşittir. Atom ve iyon türleri arasındaki etkileşimler, atomlar arası etkileşimler; moleküller arasındaki etkileşimler de moleküller arası etkileşimler … Devamını oku…

Kimyasal Türleri Tanıyalım

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Çevremize baktığımızda farklı görünüşlerde, farklı renklerde katı, sıvı veya gaz hâlde madde örnekleri görürüz. Bu maddelerin yapısında çeşitli kimyasal türler bulunmaktadır. Maddeyi oluşturan bu kimyasal türlerin bir arada durmasını sağlayan çeşitli çekim kuvvetlerinden bahsedilir. Tek atomlu yapıda bulunan nötr türlerden atom olarak bahsedilir. Atom, bir elementin bütün özelliklerini gösteren en küçük birimidir. Asal gazlar ve … Devamını oku…