Karışımların Kaynama Sıcaklığının Değişimi

Karışımların belli bir donma sıcaklıklarının olmadığını ve donma süresince sıcaklığın azalmaya devam ettiğini önceki konuda öğrendik. Acaba karışımların belli bir kaynama sıcaklıkları var mıdır? Uçucu olmayan bir maddenin suda çözünmesiyle oluşan karışım ısıtılırsa ne olur? Deney 2.6’yı uygulayarak bu sorulara cevap arayalım. Karışımlarda saf çözücüde çözünen katı madde, çözücünün donma noktasında alçalmaya, kaynama noktasında yükselmeye … Devamını oku…

Karışımların Donma Sıcaklığının Değişimi

Kışın buzlu yollara tuz serpilir ve buz erir. Tuzla buz karışınca buz niçin erir? Kışın araba radyatörlerine antifriz konulur. Bunun nedenini hiç düşündünüz mü? Deney 2.5’i uygulayarak bu sorulara cevap arayalım. Saf maddeleri tanımamızı sağlayan kimlik özellikleri vardır. Karışımların ise bu tür kimlik özellikleri yoktur. Bir karışımda çözünen madde, saf çözücünün özelliklerini değiştirir. Deney 2.5’te … Devamını oku…

Çözünmüş Madde Oranını Veren İfadeler

Çözelti, çözücü ve çözünenin türüne göre adlandırılabilir. Örneğin tuz ve sudan oluşan çözelti için “tuzlu su” veya “tuz-su çözeltisi” diyebiliriz. Ancak bu bazen yetersiz kalabilir. Karadeniz’in suyu da Akdeniz’in suyu da Kızıldeniz’in suyu da tuzludur. Ancak hepsinden aynı miktar su aldığımızda her birinde çözünmüş tuz miktarı farklıdır. Bir litre deniz suyunda yaklaşık olarak Karadeniz’de 18 … Devamını oku…

Sıvı Çözeltilerde, Çözücü ve Çözünen Tanecikleri Arası Kuvvetler

Çözücü ve çözünen tanecikler arası çözünmeyi sağlayan çekim kuvvetleri farklı adlar alabilir. ● İyonik bileşikler ile polar çözücüler arasındaki etkileşim, iyon-dipol çekim kuvvetleridir (NaCl’ün suda çözünmesi). Polar sıvılar birçok iyonik ve polar kovalent bileşikler için çözücü görevini üstlenir. İyonik bileşiklerin iyonları, çözücü molekülleri tarafından elektrostatik çekim kuvvetleri ile çekilerek kristalden uzaklaştırılır. İyonik bileşiğin katyonu çözücü … Devamını oku…

Çözünme Olayı Nasıl Gerçekleşir?

Çözünme olayı, çözücü ve çözünenin birbiri içinde homojen dağılmasıyla gerçekleşir. Bu olay tanecikler arası çekim kuvvetleriyle ilgilidir. İki maddenin birbiri içinde çözünebilmesi için maddeleri oluşturan tanecikler arası çekim kuvvetinin, çözücü ve çözünen tanecikleri arası çekim kuvvetinden daha zayıf olması gerekir. Örneğin şekerin su içinde çözünmesinin nedeni, şeker molekülleri arası çekim kuvvetinin, su ile şeker molekülleri … Devamını oku…

Heterojen Maddelerin Sınıflandırılması

Heterojen karışımlar bileşenlerinin fiziksel hâllerine göre süspansiyon, emülsiyon, aerosol, koloit vb. şekilde sınıflandırılabilir. Bir katının çözünemediği bir sıvı içinde küçük tanecikler hâlinde dağılmasıyla oluşan karışımlara sıvı-katı heterojen karışımlar ya da süspansiyon denir. Taneciklerin yoğunluğu sıvıdan büyükse süspansiyon bir süre bekletildiğinde katı dibe çöker. Tebeşir tozu ile su karıştırılıp çalkanırsa oluşan karışım süspansiyondur. Kum, kireç, toprak, … Devamını oku…

Karışımları Niteliklerine Göre Sınıflandırılması

Bazı maddelerin karışım olduğunu gözümüzle fark edebiliriz. Ancak bazı maddelerin saf mı yoksa karışım mı olduğunu çıplak gözle anlayamayız. Geleneksel tatlılarımızdan aşurenin bir karışım olduğunu ilk bakışta söyleyebiliriz. Peki tuzlu su için sadece bakarak bu bir karışımdır, diyebilir miyiz? İki bardaktan birinde saf su, diğerinde tuzlu su bulunsa bunları görünüşlerine göre birbirinden ayırt edebilir miyiz? … Devamını oku…

Homojen ve Heterojen Karışımlar

Çevremizdeki varlıkların çoğu iki ya da daha çok elementten oluşur. Bir taş parçasına baktığınızda gözünüzle bu taşın içinde en az iki veya daha fazla tür madde bulunduğunu fark edebilirsiniz. O hâlde bu taş parçası, tek cins maddeden oluşmamıştır yani bir karışımdır. İki veya daha fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelerek oluşturduğu madde … Devamını oku…