Bağıl Atom Kütlesi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Bir atomun referans olarak seçilen başka bir atomdan kaç kez daha ağır olduğunu gösteren sayıya bağıl atom kütlesi denir. Bağıl atom kütleleri, ilk defa yoğunluğu en düşük olan hidrojen atomuna bağlı olarak belirlenmiştir. Hidrojen atomunun kütlesi 1 gram olarak kabul edilmiş ve diğer elementlerin kütleleri hidrojenle kıyaslanarak belirlenmiştir. Daha sonra hidrojenin farklı elementlerle yaptığı ikili … Devamını oku…

Katlı Oranlar Kanunu Nedir?

Yunan filozofları Leucippus’un (Lösipus) ve Democritus’un (Demokritos) MÖ 400-500 yıllarında ortaya attıkları atom kavramıyla ilgili düşüncelerini inceleyen John Dalton, Sabit Oranlar Yasası’nın o dönemde ortaya atılan atom kavramıyla açıklanabileceği sonucuna varmıştır. Dalton, kimyasal tepkimelerdeki kütlenin korunumunu ve bileşiklerin oluşmasında sabit kütle oranının varlığını kanıtlamıştır. Deney sonuçlarını başarıyla yorumlamış ve bu sonuçların ancak atomun varlığıyla kavranabileceğini … Devamını oku…

Sabit Oranlar Kanunu Nedir?

Lavoisier’nin Kütlenin Korunumu Kanunu’nu oluştururken yaptığı deneysel çalışmalar birçok bilim insanına ilham kaynağı olmuştur. Bundan sonra bilim insanları kimyasal olaylarla kütle arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmaları sürdürmüştür. Bir karışımı oluşturan elementlerin miktarları arasında belli bir oran yoktur. Miktarları istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Karışımın özellikleri de karıştırılan maddelerin miktarına göre değişir. 2 g demir ile 2 g veya … Devamını oku…

Kütlenin Korunumu Kanunu Nedir?

Kütlenin korunumu kanunu

Elementler kimyasal olaylar neticesinde yeni bir madde oluşturur. Yeni maddenin özellikleri kendini oluşturan elementlerin özelliklerinden farklıdır. En az iki farklı element atomunun kimyasal tepkime yoluyla belirli oranda birleşerek oluşturduğu yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşiklerin elementlerinden oluşması bir kimyasal tepkime ile gerçekleşir. Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddelerin kütleleri ile ürünlerin kütleleri arasında ne tür bir … Devamını oku…