Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar, Kimyasal Tepkime Hesaplamaları Nasıl Yapılır?

Denkleştirilmiş bir denklem; tepkimenin nasıl gerçekleştiğini, ne kadar sürede tamamlandığını göstermez. Ancak tepkime denkleminin yorumlanması, tepkimeye girenlerle tepkime sonucu oluşan ürünlerin tanecik, kütle ve hacimleri arasında ilişkiler kurmamızı sağlar. Bir tepkimede nicelikler arasındaki ilişkiler yardımıyla hesaplamalar yapılabilir. Katsayılardan yararlanılarak kurulan bu ilişkiler, suyun oluşumuna ilişkin aşağıdaki örnekte verilmiştir. Kütle, Mol Sayısı, Molekül Sayısı, Atom Sayısı … Devamını oku…

Kimyasal Tepkime Türleri Nelerdir?

Kimyasal tepkimeler gerçekleşirken bazı maddeler arasında bağlar kopar, bazı maddeler arasında ise yeni bağlar oluşur. Kimyasal tepkimeler çok çeşitlidir. Bu nedenle izleme ve araştırma kolaylığı sağlamak amacıyla kimyasal tepkimeler farklı şekillerde sınıflandırılır. Şema 1.2’de tepkimeler türlerine göre sınıflandırılmıştır. Bu şemayı inceleyiniz. Kimyasal tepkimelerin sınıflandırılması: Yanma tepkimesi nedir? Yanma tepkimeleri Sentez (oluşum) tepkimesi nedir? Sentez (oluşum) … Devamını oku…

Çözünme – çökelme tepkimesi nedir? Çözünme – çökelme tepkimeleri

Katı, sıvı ya da gaz hâlindeki bir maddenin başka bir madde içinde gözle görülemeyecek kadar küçük parçacıklar hâlinde dağılmasına çözünme denir. Tüm maddeler birbiri içinde çözünmez. Sudaki çözünmelerine göre değerlendirilirse maddeler çözünen, az çözünen ya da hiç çözünmeyen olarak üç sınıfa ayrılabilir. Örneğin yemek tuzu (NaCl) suda çözünürken kalsiyum sülfat (CaSO4) içerikli tebeşir suda çözünmez … Devamını oku…

Asit – baz tepkimesi nedir? Asit – baz tepkimeleri

Asitler ve bazlar kimyada önemli bileşik sınıflarındandır. Günlük hayatta kullandığımız maddelerin birçoğunun yapısında asitler ve bazlar bulunur. Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürmelerinde asitlerin önemi büyüktür. Mide öz suyu besinlerin sindirimi için %0,4 oranında hidroklorik asit içerir. Proteinlerin oluşumunda amino asitlerin önemi tartışılmaz bir gerçektir. Elma, limon, portakal, ısırgan otu gibi meyvelerin ve sebzelerin büyük çoğunluğu asidiktir. … Devamını oku…

Sentez (oluşum) tepkimesi nedir? Sentez (oluşum) tepkimeleri

İki ya da daha çok element veya küçük molekülün birleşerek daha büyük ve karmaşık yapılı bileşik oluşturduğu tepkimelerdir. Bu tür tepkimelerde reaksiyona girenler element veya bileşik olabilir ancak oluşan ürün her zaman bir bileşiktir. Genel formülü A + B —> AB biçimindedir. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz. Sentez tepkimeleri doğal ya da yapay olarak gerçekleşebilir. Örneğin amino … Devamını oku…

Yanma tepkimesi nedir? Yanma tepkimeleri

Bir maddenin oksijen (O2) ile verdiği tepkimeye yanma tepkimesi denir. Yanma tepkimelerinde tepkimeye giren maddenin içerdiği elementlerin oksitleri (oksijen ile oluşturdukları bileşikleri) oluşur. Çoğunda ısı açığa çıktığı için bunlar ekzotermik tepkimelerdir. Yanma tepkimelerinde açığa çıkan ısı enerjisi çeşitli amaçlarla kullanılır. Örneğin evlerimizde kaloriferlerde doğal gaz, soba ve şöminelerde odun yakarak açığa çıkan enerjiyi ısınma amaçlı … Devamını oku…

Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi Nasıl Yapılır?

Bir tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkimeden sonra oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Bunun sonucu olarak tepkime denkleminin her iki yanındaki atom tür ve sayılarının eşit olması gerekir. Bu eşitliği sağlamak için tepkimeye giren ve çıkan maddelerin formülleri önüne uygun sayılar yazılır. Bu işleme denklem denkleştirme denir. Denklem denkleştirilirken bir maddenin formülü kesinlikle değiştirilmemelidir. Örneğin … Devamını oku…

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

Maddelerin kimlik özelliklerinin değiştiği olaylar kimyasal değişimlerdir. Kimyasal değişimler, kimyasal tepkimeler sonucu gerçekleşir. Kimyasal tepkimeleri gösterdiğimiz eşitliklere kimyasal denklem adı verilir. Kimyasal denklem; tepkimede bulunan elementlerin sembollerle, bileşiklerin formüllerle, maddelere ve tepkimeye ait özelliklerin kelimelerle gösterildiği eşitliklerdir. Kimyasal denklemler, kimyasal değişimleri simgelerle göstermenin ötesinde anlamlar içeren eşitliklerdir. Öncelikle kimyasal denklemlerin yazılmasına ilişkin temel bilgileri öğrenelim. … Devamını oku…

İzotoplar ve Ortalama Mol Kütlesi Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Atom ve moleküllerin kütleleri kütle spektrometresi ile bulunabilmektedir. Kütle spektrometresi Francis William Aston (Frensis Vilyım Estın) tarafından 1920 yılında bulunmuştur. Atom numaraları aynı, kütle numaraları farklı atomlara izotop atom denir. Kütle spektrometresi izotopların doğal bolluğunu belirlememize yardımcı olur. Aston tarafından kullanılan kütle spektrometresi günümüzdekilere göre az duyarlı olmasına rağmen neon izotopları için kesine yakın sonuçlar … Devamını oku…

Element ve Bileşiklerde Mol Kütlesi Nasıl Hesaplanır?

Atom, iyon ve moleküller gözle görülemeyecek tanecikler olduğundan madde içinde bu taneciklerden çok sayıda bir arada bulunmaktadır. Belirli sayılardaki çokluğu belirtirken günlük yaşantımızda sabit birimler kullanırız. Örneğin 1 çift (2 tane), 1 deste (10 tane), 1 düzine (12 tane), 1 gros (144 tane) bu sabit birimlerdendir. Kimya biliminde sayılamayacak ve gözle görülemeyecek kadar küçük tanecikler … Devamını oku…