Element Kavramı ve Element Sembolleri

İlk 20 elementin atom numaraları Türkçe adları ve sembolleri

Aynı proton sayısına sahip tek tür atomlardan oluşan saf maddeye element denir. Bir elementin yapısında bulunan her atomun aynı tür olması çekirdeğindeki proton sayısının aynı olması anlamına gelir. Bilinen 118 tane element vardır. Bu elementlerin sayısının fazla olması bilim insanları arasında zorluklara sebep olmuştur. İlk defa J.J. Berzelius (J.J. Berzelyus) tarafından 1814 yılında elementler için … Devamını oku…

Kimya Alanı ile İlgili Meslekler

Metalürji Mühendisi

Kimya disiplinlerinin çok sayıda olması, kimya biliminin öğretilmesi ve kimyanın üretim amaçlı kullanılabilmesi için bu alanla ilgili farklı meslekleri ortaya çıkarmıştır. Kimya mühendisliği, metalürji mühendisliği, eczacılık, kimyagerlik, kimya öğretmenliği kimya alanı ile ilgili mesleklerdendir. Kimya mühendisliği; kimya, fizik, matematik, biyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya ve ekonomi bilimlerini kullanarak, ham maddelerin daha kullanışlı ya da değerli bir forma … Devamını oku…

Kimya Disiplinleri

Nitel ve nicel analizlerin yapıldığı bir analitik kimya laboratuvarı

En kısa tanımı ile kimya, madde bilimidir. Element veya bileşik olarak bulunabilen maddenin yapısını, bileşimini, özelliklerini, element veya bileşiklerin birbirleri ile etkileşimlerini, bu etkileşimler sonucunda oluşan enerji değişimlerini inceleyen bilim dalı kimyadır. Dört element ve belirli sayıda tanımlanabilen maddeden yola çıkılarak yüzden fazla element, yüz binlerce anorganik bileşik, milyonlarca organik bileşik, bunların özellikleri ve tepkimeleri … Devamını oku…

Simyadan Kimyaya Geçiş Sürecine Katkı Sağlayan Bilim İnsanları

Robert Boyle (1627-1691), İrlanda’lı bilim insanı

Miletoslu Thales (Tales) her şeyin sudan geldiğini varsayıyordu. Thales’in öğrencisi Anaximandros’a (Aneksimendras) göre ise her şeyin kökeni olan ana madde somut bir şey olarak düşünülmemeliydi. Maddenin bir tek niteliği vardır ki o da sonsuz ve sınırsız olmasıdır. Anaximandros’un öğrencisi Anaximenes (Aneksimenos) için tek prensip hava, Efesli Heracleiotos (Heraklitos) için ise ateştir. Sonradan bir tek ana … Devamını oku…

Kimya Biliminin Gelişimine Uygarlıkların Katkıları

Hint uygarlığına ait kalıntılar

Simya ile 3000 yıldan fazla bir zamandır ilgilenildiği bilinmektedir. Simya ile ilk olarak Mezopotamya, Antik Mısır, Orta Asya, Hindistan ve Çin’de uğraşılmıştır. Klasik Yunan döneminde Yunanistan’da, Roma İmparatorluğu coğrafyasında ve önemli İslam başkentlerinde de simyaya ilgi duyulmuştur. Mısırlılar altın, gümüş ve kalay gibi birçok metalle çalışmayı biliyorlardı. Değerli metaller, özellikle altın, eski Mısır eserlerinde görülmektedir. … Devamını oku…

Simyanın Kimya Bilimini Oluşturması

Simyacılar soda (a), kükürt (b), cıva (c), sönmüş kireç (d) maddelerini keşfederek kullanmışlardır.

Bilimin bugünkü gelişmişliğini anlayabilmek için geçmiş çağları iyi incelemek gerekir. Eski çağlarda her kuşak önemli bir şeyler aramış, önemli çıkarımlarda bulunup yazmış ve bulunanları bilim tarihinde belirli yerlere yerleştirmiştir. Kimyanın doğuşunun medeniyetin ilk adımları ile başladığı düşünülmektedir. İnsanlar günümüze kadar sürekli bir arayış içinde olmuşlardır. Önceleri sadece yaşama ihtiyacı, daha sonraları ise iyi yaşama isteği … Devamını oku…